Đóng
Cơ sở khám chữa bệnh bằng YHCT uy tín

Thọ Xuân Đường là đơn vị khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền uy tín với 400 năm truyền thống, được xác lập Kỷ lục Guinness Nhà thuốc gia truyền nhiều đời nhất Việt Nam

Kế thừa truyền thống

Thọ Xuân Đường kế thừa những tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam, văn hóa chữa bệnh bản địa đầy bản sắc và những lý luận, phương thuốc quý của cha ông truyền lại

Tiếp thu những tiến bộ của khoa học hiện đại

Thọ Xuân Đường không ngừng tiếp thu, học hỏi và nghiên cứu khoa học, ứng dụng trong việc khám chữa bệnh, phát triển dược liệu và tăng sinh khả dụng cho thuốc Nam

Thời gian làm việc

Thứ 3 đến chủ nhật

  • Sáng: 8:00 – 12:00

  • Chiều: 13:30 – 17:30

Các loại ung thư

Chữa ung thư bằng nam y

Cảm tưởng bệnh nhân