Đóng

Ung thư máu

13202303

Tìm hiểu về bệnh bạch cầu

Ung thư máu Thọ Xuân Đường

Mỗi năm có hơn 60.000 người được chẩn đoán mắc một số loại bệnh bạch cầu. Bệnh bạch cầu chiếm 3,6% của tất cả các trường hợp ung thư mới. Bệnh bạch cầu là một thuật ngữ rộng để chỉ các bệnh ung thư ảnh hưởng đến các tế bào máu. Người lớn trên 55…

Xem thêm