Đóng

Ung thư vòm họng

30202212

Ung thư vòm họng là gì?

Ung thư vòm họng Thọ Xuân Đường

Ung thư vòm họng là ung thư chiếm tỷ lệ cao nhất (10-12%) và đáng nghi ngại nhất trong các loại ung thư vùng đầu mặt cổ, đứng thứ 4 trong nhóm 6 loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam (dạ dày, gan, vú, phổi, vòm họng, tử cung). Ung thư vòm họng…

Xem thêm