Đóng

Dinh dưỡng và lối sống

16202209

Kết quả đánh giá chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật so với chế độ ăn kiêng keto đối với bệnh ung thư

Dinh dưỡng và lối sống Thọ Xuân Đường

Khi tỷ lệ bệnh ung thư và rối loạn chuyển hóa tăng đồng thời, các nhà nghiên cứu đã đánh giá tác động của dinh dưỡng và chế độ ăn giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả.   Chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật so với chế độ ăn kiêng keto là những…

Xem thêm