Tìm hiểu về đau do ung thư và điều trị giảm đau cho bệnh nhân ung thư

Trị liệu cho bệnh nhân ung thư Thọ Xuân Đường

Với tiến bộ y học ngày nay việc điều trị ung thư đã có nhiều thành tựu, tuy nhiên vẫn còn nhiều người bệnh vẫn không qua khỏi được, đặc biệt là những người phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, điều trị không kịp thời. Trong đó có rất nhiều bệnh nhân phải chịu…

Xem thêm